Random Ten Bisaya Words

asawa wife

kabus poor, needy

baliktad reverse

ligid roll over

bakus belt

mini bogus, fake

hikay prepare

bitok roundworm

alaot aggrieved

biton shoe polish

Useful Bisaya Sentences [ view all ]

Maayong hapon

Good afternoon

Kusog kaayo ang imong tingog

Your voice is very loud

Maayong udto

Good noon

Giuhaw ko

I am thirsty

Ulahi na ka

You are late