Random Ten Bisaya Words

li-og neck

katawa laugh

kusog strength

lapad wide

tuwang stumble

samdan wounded

saba noise

tikasan cheat (person)

yam-id smirk

gutom hungry

Useful Bisaya Sentences [ view all ]

Nahurot ang akong kwarta

I ran out of money

Palihug adto sa merkado

Please go to the market

Asa ka muadto?

Where are you going?

Maayong hapon

Good afternoon

Wala ko kasabot

I don't understand